Struktura nového izolačního materiálu, Appl. Phys. Lett. 106, 171905 (2015); http://dx.doi.org/10.1063/1.4919235

Struktura nového izolačního materiálu, Appl. Phys. Lett. 106, 171905 (2015); http://dx.doi.org/10.1063/1.4919235