Snímek vodivého filmu z pografenovaných měděných nanodrátů pořízený elektronovým mikroskopem (Letian Dou et al., Solution-Processed Copper/Reduced-Graphene-Oxide Core/Shell Nanowire Transparent Conductors, ACS Nano Article ASAP, DOI: 10.1021/acsnano.5b07651).

Snímek vodivého filmu z pografenovaných měděných nanodrátů pořízený elektronovým mikroskopem (Letian Dou et al., Solution-Processed Copper/Reduced-Graphene-Oxide Core/Shell Nanowire Transparent Conductors, ACS Nano Article ASAP, DOI: 10.1021/acsnano.5b07651).