Nejvyšší současný mechorost, novoguinejský mech Dawsonia superba dorůstající výšky až 70 cm (foto Velela via Wikimedia Commons).

Nejvyšší současný mechorost, novoguinejský mech Dawsonia superba dorůstající výšky až 70 cm (foto Velela via Wikimedia Commons).