Korelace mezi teplotou a vlhkostí v létě podle meteorologických záznamů (vlevo), dendrochronologie (uprostřed) a klimatických modelů (vpravo). Čím výraznější červená, tím větší korelace, čím výraznější modrá, tím menší korelace, obr. Ljungqvist, F.C. et al., Summer temperature and drought co-variability across Europe since 850 CE. Environmental Research Letters, 2019, 14: 084015, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

Korelace mezi teplotou a vlhkostí v létě podle meteorologických záznamů (vlevo), dendrochronologie (uprostřed) a klimatických modelů (vpravo). Čím výraznější červená, tím větší korelace, čím výraznější modrá, tím menší korelace, obr. Ljungqvist, F.C. et al.,  Summer temperature and drought co-variability across Europe since 850 CE. Environmental Research Letters, 2019, 14: 084015, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.