Nahoře chemická struktur 8-bromkynureninové žluti, dole aminokyseliny tryptofanu. Excitační a emisní spektrum fluorescene 8-bromkynureninové žlutí je uprostřed, H.-B.Park et al., Bright Green Biofluorescence in Sharks Derives from Bromo-Kynurenine Metabolism, iScience, 1 - 10, 2019. V levé části spektra vidíme modré světlo, které 8-bromokynureninová žluť pohlcuje, čímž získá energii, kterou vyzáří fluorescencí jako zelené světlo na spektru vpravo.

Nahoře chemická struktur 8-bromkynureninové žluti, dole aminokyseliny tryptofanu. Excitační a emisní spektrum fluorescene 8-bromkynureninové žlutí je uprostřed, H.-B.Park et al., Bright Green Biofluorescence in Sharks Derives from Bromo-Kynurenine Metabolism, iScience, 1 - 10, 2019. V levé části spektra vidíme modré světlo, které 8-bromokynureninová žluť pohlcuje, čímž získá energii, kterou vyzáří fluorescencí jako zelené světlo na spektru vpravo.