Prototyp 10 MW turbíny na superkritický oxid uhličitý s vedoucím konstrukčního týmu Dougem Hoferem, foto GE Global Research.

Prototyp 10 MW turbíny na superkritický oxid uhličitý s vedoucím konstrukčního týmu Dougem Hoferem, foto GE Global Research.