Změna barvy polymeru v důsledku tahu (dx.doi.org/10.1021/am506745m, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 577-583). Linkem se dostaneme na animaci, která znázorňuje průběh chemické reakce způsobené pnutím.

Změna barvy polymeru v důsledku tahu (dx.doi.org/10.1021/am506745m, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 577-583). Linkem se dostaneme na animaci, která znázorňuje průběh chemické reakce způsobené pnutím.