Chemická struktura cAMP neboli cyklického adenosinmonofosfátu.

Chemická struktura cAMP neboli cyklického adenosinmonofosfátu.