struktura adeninu (nahoře) a N6-methyladeninu, který se vyskytuje v methylované DNA.

struktura adeninu (nahoře) a N6-methyladeninu, který se vyskytuje v methylované DNA.