Mikroskopický snímek elektrody za stříbrných nanodrátů na plastovém povrchu. Nahoře (a) je relaxovaný stav bez elektrického napětí, dole (b) po vložení elektrického pole 110 V/µm (obr. Samuel Shian and David R. Clarke, Electrically tunable window device, Opt. Lett. 41, 1289-1292, 2016).

Mikroskopický snímek elektrody za stříbrných nanodrátů na plastovém povrchu. Nahoře (a) je relaxovaný stav bez elektrického napětí, dole (b) po vložení elektrického pole 110 V/µm (obr. Samuel Shian and David R. Clarke, Electrically tunable window device, Opt. Lett. 41, 1289-1292, 2016).