Prostorové a časové rozložení nálezů jednotlivých kosterních pozůstatků se stopami po násilném úmrtí v období Džómon (Hisashi Nakao et al., Violence in the prehistoric period of Japan: the spatio-temporal pattern of skeletal evidence for violence in the Jomon period, Biology Letters (2016). DOI: 10.1098/rsbl.2016.0028).

Prostorové a časové rozložení nálezů jednotlivých kosterních pozůstatků se stopami po násilném úmrtí v období Džómon (Hisashi Nakao et al.,  Violence in the prehistoric period of Japan: the spatio-temporal pattern of skeletal evidence for violence in the Jomon period, Biology Letters (2016). DOI: 10.1098/rsbl.2016.0028).