Nahoře trehalóza-6-fosfát, uprostřed sacharóza, dole derivát trehalóza-6-fosfátu pronikající do buněk. Zajišťují to skupiny modrém rámečku.

Nahoře trehalóza-6-fosfát, uprostřed sacharóza, dole derivát trehalóza-6-fosfátu pronikající do buněk. Zajišťují to skupiny  modrém rámečku.