Myš lovící cvrčka po působení klozapin-N-oxidu (foto Ivan de Araujo). Jeho chemická struktura leží v pravém horním rohu.

Myš lovící cvrčka po působení klozapin-N-oxidu  (foto Ivan de Araujo). Jeho chemická struktura leží v pravém horním rohu.