Současné zbytky hráze v soutěsce Jishi (foto Google Earth).

Současné zbytky hráze v soutěsce Jishi (foto Google Earth).