Porovnání lebečních otvorů pro vnitřní krkavice u (a) Australopithecus africanus, (b) Homo neanderthalensis a (c) ranný Homo sapiens. Měřítko všech tří fotografií je shodné (Seymour RS, Bosiocic V, Snelling EP. 2016 Fossil skulls reveal that blood flow rate to the brain increased faster than brain volume during human evolution. R.Soc. opensci.3:160305. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160305).

Porovnání  lebečních otvorů pro vnitřní krkavice u  (a) Australopithecus africanus, (b) Homo neanderthalensis a (c) ranný Homo sapiens. Měřítko všech tří fotografií je shodné (Seymour RS, Bosiocic V, Snelling EP. 2016 Fossil skulls reveal that blood flow rate to the brain increased faster than brain volume during human evolution. R.Soc. opensci.3:160305. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160305).