východoafrický krátkorohý zebu, foto Joshua Amimo , Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0

východoafrický krátkorohý zebu, foto Joshua Amimo , Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0