Mikrofotografie peří puštíka vousatého (Strix nebulosa), foto J. Jaworski.

Mikrofotografie peří puštíka vousatého (Strix nebulosa), foto J. Jaworski.