Mikroskopický snímek angiogeneze v tukové tkáni působením nanočástic, nahoře původní, dole po jejich působení. Bílá úsečka je 50 mikrometrů dlouhá (podle Y.Xue et al., Preventing diet-induced obesity in mice by adipose tissue transformation and angiogenesis using targeted nanoparticles, PNAS May 2, 2016, doi: 10.1073/pnas.1603840113).

Mikroskopický snímek angiogeneze v tukové tkáni působením nanočástic, nahoře původní, dole po jejich působení. Bílá úsečka je 50 mikrometrů dlouhá (podle Y.Xue et al., Preventing diet-induced obesity in mice by adipose tissue transformation and angiogenesis using targeted nanoparticles, PNAS May 2, 2016, doi: 10.1073/pnas.1603840113).