Nejstarší fosilie stromatolitů velké od 1 do 4 cm (foto podle A.P.Nutman et al., Rapid emergence of life shown by discovery of 3,700-million-year-old microbial structures, Nature 2016, doi:10.1038/nature19355).

Nejstarší fosilie stromatolitů velké od 1 do 4 cm (foto podle A.P.Nutman et al., Rapid emergence of life shown by discovery of 3,700-million-year-old microbial structures, Nature 2016, doi:10.1038/nature19355).