Vyrytá čára je dobře rozeznatelná ve středu obrázku, foto Wim Lustenhouwer, Vrije Universiteit Amsterdam.

Vyrytá čára je dobře rozeznatelná ve středu obrázku, foto Wim Lustenhouwer, Vrije Universiteit Amsterdam.