Mikroskopický snímek řezu přirozenou perletí (nahoře) a (dole) chemicky připravenou (obr. Li-Bo Mao et al., Synthetic nacre by predesigned matrix-directed mineralization, Science 18 Aug 2016: DOI: 10.1126/science.aaf8991).

Mikroskopický snímek řezu přirozenou perletí (nahoře) a (dole) chemicky připravenou (obr. Li-Bo Mao et al., Synthetic nacre by predesigned matrix-directed mineralization, Science  18 Aug 2016: DOI: 10.1126/science.aaf8991).