struktura akryloyl 6-aminokapronové kyseliny (nahoře), ethylakrylové kyseliny (uprostřed vpravo) a methakrylové kyseliny (uprostřed vlevo); dole se nachází propojení mezi dvěma karboxylovými skupinami pomocí vodíkových vazeb

struktura akryloyl 6-aminokapronové kyseliny (nahoře), ethylakrylové kyseliny (uprostřed vpravo) a methakrylové kyseliny (uprostřed vlevo); dole se nachází propojení mezi dvěma karboxylovými skupinami pomocí vodíkových vazeb