Rorýs obecný v letu, foto N.Camilleri.

Rorýs obecný v letu, foto N.Camilleri.