Schematické znázornění zapojení modifikovaných chirurgických nití (upraveno podle P.Mostafalu et al., A toolkit of thread-based microfluidics, sensors, and electronics for 3D tissue embedding for medical diagnostics, Microsystem & Nanoengineering 2, 16039 (2016), doi:10.1038/micronano.2016.39).

Schematické znázornění zapojení modifikovaných chirurgických nití (upraveno podle P.Mostafalu et al., A toolkit of thread-based microfluidics, sensors, and electronics for 3D tissue embedding for medical diagnostics, Microsystem &  Nanoengineering 2, 16039 (2016), doi:10.1038/micronano.2016.39).