Porovnání oběžných drah 2016 HO3 a Země (NASA/JPL-Caltech).

Porovnání oběžných drah 2016 HO3 a Země (NASA/JPL-Caltech).