Nahoře jedna z mnoha chemických reakcí, při kterém z netěkavého tělního produktu vzniká bakteriálním působením 3-methylhexenová kyselina páchnoucí nepříjemným kozlím pachem. Dole vidíme komplex hydrolyzovaného tělního produktu ve vazbě na funkční skupiny v realitě dále navázané na akrylátový polymer.

Nahoře jedna z mnoha chemických reakcí, při kterém z netěkavého tělního produktu vzniká bakteriálním působením 3-methylhexenová kyselina páchnoucí nepříjemným kozlím pachem. Dole vidíme komplex hydrolyzovaného tělního produktu ve vazbě na funkční skupiny v realitě dále navázané na akrylátový polymer.