Schema elementární buňky kosočtverečné krystalové soustavy. Vyznačuje se třemi rozdílně dlouhými krystalovými osami, které jsou navzájem kolmé.

Schema elementární buňky kosočtverečné krystalové soustavy. Vyznačuje se třemi rozdílně dlouhými krystalovými osami, které jsou navzájem kolmé.