Snímek části dna kráteru Raditladi o průmměru asi 15 km (foto NASA).

Snímek části dna kráteru Raditladi o průmměru asi 15 km (foto NASA).