Řez ocelloidem na snímku z elektronového mikroskopu (Eye-like ocelloids are built from different endosymbiotically acquired components, Gregory S. Gavelis et al., Nature, 523, 204–207 (09 July 2015), doi:10.1038/nature14593), písmeno L označuje čočku, r komponentu fungující jako sítnice.

Řez ocelloidem na snímku z elektronového mikroskopu (Eye-like ocelloids are built from different endosymbiotically acquired components, Gregory S. Gavelis et al.,  Nature, 523, 204–207 (09 July 2015), doi:10.1038/nature14593), písmeno L označuje čočku, r komponentu fungující jako sítnice.