Schéma jejich možného zapojení oscilátorů pro uchování černobílého obrázku po jednotlivých bitech (Y.Fang et al., Pattern recognition with materials that compute, Science Advances 02 Sep 2016, Vol. 2, no. 9, e1601114, DOI: 10.1126/sciadv.1601114).

Schéma jejich možného zapojení oscilátorů pro uchování černobílého obrázku po jednotlivých bitech (Y.Fang et al., Pattern recognition with materials that compute, Science Advances  02 Sep 2016, Vol. 2, no. 9, e1601114, DOI: 10.1126/sciadv.1601114).