experimentální kvasná nádoba určená k vývoji nových typů vláken a zvyšování výtěžnosti (foto Bolt Threads)

experimentální kvasná nádoba určená k vývoji nových typů vláken a zvyšování výtěžnosti (foto Bolt Threads)