Nahoře vidíme celou fosilii sekáče H. grimaldii. Bílá šipka vyznačující polohu penisu je 1 mm dlouhá. Dole vidíme jeho detail s bílou úsečkou 0,2 mm dlouhou (obr. J.A.Dunlop et al., Penis morphology in a Burmese amber harvestman, The Science of Nature, Feb 2016, DOI: 10.1007/s00114-016-1337-4).

Nahoře vidíme celou fosilii sekáče H. grimaldii. Bílá šipka vyznačující polohu penisu je 1 mm dlouhá. Dole vidíme  jeho detail s bílou úsečkou  0,2 mm dlouhou (obr. J.A.Dunlop et al., Penis morphology in a Burmese amber harvestman, The Science of Nature, Feb 2016, DOI: 10.1007/s00114-016-1337-4).