Nahoře chemická struktura polyuretanu, dole cis-1,4-polyizoprenu.

Nahoře chemická struktura polyuretanu, dole cis-1,4-polyizoprenu.