Nahoře chemická struktura jasmonové kyseliny, dole jejího methylesteru.

Nahoře chemická struktura jasmonové kyseliny, dole jejího methylesteru.