Řez pokožkou myši pět dní po zranění. Zeleně je zbarvena nová tkáň, modře původní. Nahoře u normální myši je poranění prakticky zhojeno. V dolní části obrázku jde o myš, u níž metodou genové manipulace byla uměla vypnuta popsaná komunikace keratinocytů (obr. The Rockefeller University).

Řez pokožkou myši pět dní po zranění. Zeleně je zbarvena nová tkáň, modře původní. Nahoře u normální myši je poranění prakticky zhojeno. V dolní části obrázku jde o myš, u níž metodou genové manipulace byla uměla vypnuta popsaná komunikace keratinocytů (obr. The Rockefeller University).