Otevřený hrob s pozůstatky krále Richarda III. (foto University of Leicester).

Otevřený hrob s pozůstatky krále Richarda III. (foto University of Leicester).