Nahoře nesouměrná oblaka kyanovodíku a kyanoacetylénu v atmosféře Titanu, foto NRAO, AUI, NSF), dole struktura kyanoacetylénu.

Nahoře nesouměrná oblaka kyanovodíku a kyanoacetylénu v atmosféře Titanu, foto NRAO, AUI, NSF), dole struktura kyanoacetylénu.