Plovák pro pohon čerpadla příbojové elektrárny, foto Carnegie Wave Energy Limited.

Plovák pro pohon čerpadla příbojové elektrárny, foto Carnegie Wave Energy Limited.