Vlevo struktura bílkoviny HAP2-GCS1 jednobuněčné řasy Chlamydomonas reinhardtii a vpravo protein viru horečky dengue (Felix Rey, Pasteur Institute).

Vlevo struktura bílkoviny HAP2-GCS1 jednobuněčné řasy Chlamydomonas reinhardtii  a vpravo protein viru horečky dengue (Felix Rey, Pasteur Institute).