Struktura hemového centra molekuly hemoglobinu s navázaným kyslíkem. U Ngb-H64Q-CCC vypadá shodně, pouze místo molekuly kyslíku O2 v dolní části najdeme oxid uhelnatý CO. Další změny, které zajišťují selektivitu Ngb-H64Q-CCC vůči CO, leží v bílkovinném řetězci a na obrázku nejsou znázorněny.

Struktura hemového centra molekuly hemoglobinu s navázaným kyslíkem. U Ngb-H64Q-CCC vypadá shodně, pouze místo molekuly kyslíku O2 v dolní části najdeme oxid uhelnatý CO. Další změny, které zajišťují selektivitu Ngb-H64Q-CCC  vůči CO, leží v bílkovinném řetězci a na obrázku nejsou znázorněny.