Transmitance průhledného dřeva v závislosti na vlnové délce dopadajícího záření. Ve středu obrázku vidíme skutečný vzorek.

Transmitance průhledného dřeva v závislosti na vlnové délce dopadajícího záření. Ve středu obrázku vidíme skutečný vzorek.