Chemická struktura kyseliny propionové, systematicky propanové.

Chemická struktura kyseliny propionové, systematicky propanové.