Piezoelektrické spirálky na robobroukovi Cotinis nitida z čeledi vrubounovitých (foto Aktakka a kol.)

Piezoelektrické spirálky na robobroukovi Cotinis nitida z čeledi vrubounovitých (foto Aktakka a kol.)