Chemická struktura poly(glycerolsebakátu).

Chemická struktura poly(glycerolsebakátu).