Nahoře StarrovuaEdwardsova, dole Smeloffova-Cutterova umělá srdeční chlopeň (foto Dr. Mirko Junge, CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), via Wikimedia Commons).

Nahoře StarrovuaEdwardsova, dole Smeloffova-Cutterova umělá srdeční chlopeň (foto Dr. Mirko Junge, CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), via Wikimedia Commons).