Proof of concept - laserem přivařená průhledná keramická ploška na keramický prstenec, foto Garay lab/UC San Diego Jacobs School of Engineering.

Proof of concept - laserem přivařená průhledná keramická ploška na keramický prstenec, foto Garay lab/UC San Diego Jacobs School of Engineering.