Mikroskopický snímek M.avium (modrý proužek v rámečku) ukryté uvnitř makrofágu, Illustration: Alexandre Gidon, CEMIR and Department of Clinical and Molecular Medicine, NTNU.

Mikroskopický snímek M.avium (modrý proužek  v rámečku) ukryté uvnitř makrofágu, Illustration: Alexandre Gidon, CEMIR and Department of Clinical and Molecular Medicine, NTNU.