Změny hloubky zdrojů sledovaného zvuku v závislosti na denní době (upraveno podle Simone Baumann-Pickering, et al.).

Změny hloubky zdrojů sledovaného zvuku v závislosti na denní době (upraveno podle Simone Baumann-Pickering, et al.).