Neluminující (nahoře) a luminující (dole) houba Neonothopanus gardneri. Bílá úsečka je 3 cm dlouhá. Foto Cassius V. Stevani,USP, Brazilie

Neluminující (nahoře) a luminující (dole) houba Neonothopanus gardneri. Bílá úsečka je 3 cm dlouhá. Foto Cassius V. Stevani,USP, Brazilie