Schematické znázornění separace prvků vzácných zemin pomocí bakterií a změny pH (W.D.Bonificio, D.R.Clarke, Rare-Earth Separation Using Bacteria, Environ. Sci. Technol. Lett., 2016, 3 (4), pp 180–184, DOI: 10.1021/acs.estlett.6b00064).

Schematické znázornění separace prvků vzácných zemin pomocí bakterií a změny pH (W.D.Bonificio, D.R.Clarke, Rare-Earth Separation Using Bacteria, Environ. Sci. Technol. Lett., 2016, 3 (4), pp 180–184, DOI: 10.1021/acs.estlett.6b00064).